Vyžaduje od pacienta poctivé a pravidelné užívání léků a  během roku několik málo kontrol stavu a laboratorních parametrů. O  příznivé prognóze léčených pacientů, dobré kvalitě života během řádné léčby i  zásadním dopadu protivirové terapie na omezení infekčnosti pro okolí je informována velká část veřejnosti. Jsou v  tom utvrzováni pacienti, poučeni jsou jejich rodinní příslušníci i přátelé a většina zdravotníků.

Nezbytnou podmínkou žádoucího scénáře je včasná diagnóza infekce HIV.

Včasná diagnóza
Nezbytnou podmínkou žádoucího scénáře je včasná diagnóza infekce HIV. Přetrvávající stigmatizace vedla a  stále vede k  váhání s  odběrem jak u  pacientů, tak u  lékařů. Pacienti mají obavy a někteří lékaři mohou mít nejasnosti s odběrem. Oba si musí uvědomit, že včasné odkrytí HIV infekce přináší především obrovský benefit zdaleka převažující nechtěnou informaci. Zatímco negativní výsledek představuje především velké ulehčení, pozitivní výsledek a  včas nasazená léčba odvrátí mnoho zdravotních komplikací a  může předejít i  nákaze partnera.

Možnost volby
Každý by si měl odpovědět na otázku, co je lepší. Sladká nevědomost a katastrofální zdravotní důsledky? Anebo tíživá informace, která má řešení – dosažení příznivého stavu bez nebezpečí neočekávaných zvratů i díky neustálému pokroku ve vývoji účinné léčby.

 

DNES SE NA HIV NEMUSÍ UMÍRAT

SPRÁVNĚ LÉČENÝ PACIENT
 

– NEMUSÍ BÝT PRO SVÉHO PARTNERA INFEKČNÍ

– MŮŽE MÍT POROVNATELNOU KVALITU I DÉLKU ŽIVOTA JAKO ZDRAVÝ ČLOVĚK

Více naleznete na www.aids-pomoc.cz