Jedinci s chronickou infekcí nemají naději na spontánní uzdravení bez léčby, viru se lze zbavit jen účinnou léčbou. V naší zemi je virem hepatitidy C infikováno méně než 1 % osob, na nízkém výskytu se podílí zejména omezená možnost cestování v minulosti. Celosvětově je infikováno asi 150 – 200 milionů osob a 350 000 jich ročně umírá na pozdní komplikace neléčené infekce (jaterní cirhóza, rakovina jater).

 

MUDr. Jan Šperl, CSc
MUDr. Jan Šperl, CSc
zástupce přednosty pro výzkum a výuku

Jak se virus přenáší?

Virus hepatitidy C se přenáší výhradně krevní cestou, tzn. infikovaná krev musí proniknout do krve jiné osoby. K přenosu dříve docházelo při podávání transfúzí nebo přípravků z krve. Testování transfúzí od roku 1992 takový způsob přenosu zcela potlačilo. V současnosti je nejčastějším způsobem přenosu sdílení injekčních stříkaček a jehel při užívání drog. Přenos je častý i při pokoutním tetování či piercingu nesterilními nástroji. Přenos pohlavním stykem nebo přenos z infikované matky na dítě při porodu je možný, ale málo častý. Hepatitida C se nepřenáší mateřským mlékem, potravinami ani kontakty jako je objímání, líbání či sdílení potravin nebo nápojů s nakaženou osobou. V domácnostech je možný přenos při půjčování hygienických potřeb, které lehce zraňují kůži, jako jsou kartáčky na zuby, nůžky na kůži a nehty, žiletky. Proti viru hepatitidy C nebyla dosud vyvinuta očkovací látka, virus často mění své antigeny a očkování uniká. Jedinou cestou k zabránění přenosu proto zůstávají hygienická opatření a omezení rizikového chování.

Hepatitida C se nepřenáší mateřským mlékem, potravinami ani kontakty jako je objímání, líbání či sdílení potravin nebo nápojů s nakaženou osobou.

Včasná diagnóza

Včasná diagnóza může předejít komplikacím a zabránit přenosu na jiné osoby. Vyšetření je doporučováno ale jen osobám, které mohly být v minulosti vystaveny riziku infekce nebo trpí chronickým onemocněním jater. Jedná se o dobře dostupné vyšetření protilátek z krve. Kombinovaná protivirová léčba interferonem alfa a ribavirinem byla základem léčby posledních 20 let. Přestože interferon alfa není dobře snášená léčby a některé osoby léčbu nedokončí, dokáže zbavit viru více než polovinu léčených. Nové léky uvedené nedávno do praxe účinnost léčby výrazně zvyšují, stále ale nevyléčí všechny pacienty. V dohledné době očekáváme další účinné a dobře snášené léčbě kombinací léků, ale bez interferonu alfa. Boj proti hepatitidě C, tj. omezování přenosu, vyhledávání infikovaných osob a jejich účinná léčba si pravděpodobně vyžádají dalších 20 let ale pak již začne počet infikovaných osob znatelně klesat.