Pacientům se střevními záněty pomáhá v Česku organizace Pacienti IBD (z anglického Inflammatory Bowel Diseases), která ve spolupráci s lékaři poskytuje zdarma odborné informace, pořádá neformální setkání a odborné konference. Více informací na www.crohn.cz

Příznaky u Crohnovy choroby či ulcerózní kolitidy jsou bolesti břicha, průjmy, krev ve stolici, a to jsou obtíže, o kterých se hovoří hůře a s větším studem.

K dispozici je však mnoho léčebných preparátů, které nám pomohou choroby dostat pod kontrolu a v ideálním případě zajistí mnohaletou remisi onemocnění, což je klidové stádium, bez obtíží a projevu onemocnění. Chronické střevní záněty neovlivňují nemocné osoby jen po stránce fyzické, ale i po stránce duševní, emocionální a sociální.

Střevní záněty - trauma pro pacienty

Důvodů, proč jsou pacienti s těmito onemocněními traumatizování je vícero. Jedná se o nevyléčitelné onemocnění, které sice neohrožuje pacientův život, ale dotýká se jeho každodenní kvality. Pacienti se obávají budoucnosti a dalších zhoršení nemoci. Příznaky u Crohnovy choroby či ulcerózní kolitidy jsou bolesti břicha, průjmy, krev ve stolici, a to jsou obtíže, o kterých se hovoří hůře a s větším studem. Pacienti trpí obavami z defekace. Mapují si například veřejné toalety při cestě do práce, aby měli možnost v případě nutnosti rychle vykonat potřebu. Nutnost častých návštěv toalety může vést ke snaze izolovat se od ostatních lidí. Pacienti se stydí vysvětlovat svému okolí své problémy a o nemoci nemluví, raději nikam nechodí a drží se více doma.

Stav střevního zánětu a psychika pacienta spolu úzce souvisí

Udává se, že na zhoršení střevního zánětu se podílí také stres a dvojnásobně pak platí, že stav zánětu má zpětně vliv na psychiku pacienta. Jistě se jinak cítí pacient, který je v remisi onemocnění, a jinak pacient, který trpí urputnými průjmy a bolestmi a je nucen vyhledat toaletu více než desetkrát denně.  Z praxe víme, že se lépe daří pacientům, kteří jsou aktivní, o chorobě se snaží něco dozvědět, ale nedělají z ní alfu i omegu svého života, uchovávají si nadhled, optimismus a mají smysl pro humor.

Medicína dnes však došla velmi daleko a je nutné si uvědomit, že i s vývodem lze vést plnohodnotný život. Stomici mohou pracovat, sportovat a také plavat.

Důvěra mezi pacientem a lékařem

Je potřeba si najít takového gastroenterologa, kterému pacient věří a nestydí se ho zeptat i na své intimní obtíže, jako je například vliv střevního zánětu na sexuální oblast, plodnost a případné těhotenství u pacientek se střevními záněty. Během života pacienta s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou může dojít k chirurgickému řešení. Někdy je nutné vytvořit vývod (tzv. stomii). Stomie je ve společnosti stále ještě tabu. Pacienti z ní mají velké obavy. Medicína dnes však došla velmi daleko a je nutné si uvědomit, že i s vývodem lze vést plnohodnotný život. Stomici mohou pracovat, sportovat a také plavat.

Důležitým aspektem v životě pacientů je zaměstnání. V dnešní době je možné vykonávat některá povolání s určitou volností a s ohledem na individuální potřeby zaměstnance. Bohužel i dnes se stále setkáváme s nepochopením některých zaměstnavatelů a mnohdy je pacientovi potřeba vystavit potvrzení o tom, že jeho stav vyžaduje častější návštěvu toalety, než je běžné. V případě těžšího průběhu onemocnění je možno požádat o invalidní důchod.

Pro pacienty s chronickými střevními onemocněními je důležité žít ve spokojeném partnerském vztahu v širší rodině, která má pochopení, mít dobré zaměstnání, žít aktivně, plnit si svá přání a plány a hlavně neztrácet optimismus a smysl pro humor.