Dříve virus HIV představoval jednoho z největších medicinských strašáků moderní doby. Je to tak, že dnes strach z viru již opadl?

O nemoci už se nehovoří tolik, co dříve. Myslím si však, že strach z viru nijak neopadl. Valná většina pacientů si je vědoma toho, že léčba není žádná legrace. U veřejnosti se bohužel informace o nemoci zastavily v době před dvaceti lety, a lidé tak mají často nepravdivé povědomí o tom, jak vypadá v dnešní době léčba.

Jak tedy vypadá současná léčba viru HIV?

Efektivní terapii máme necelých dvacet let. Za tu dobu zaznamenala dramatický vývoj. Dříve šlo bez debat o smrtelnou nemoc – dnes dovedeme replikaci viru významně potlačit. Člověk, který pravidelně užívá léky a má virus nedetekovatelný – to znamená, že běžnými metodami ho nelze v krvi rozpoznat – se dočká regenerace imunitního systému a může vést plnohodnotný život.

Jak si lze představit plnohodnotný život pro pacienta s HIV?

Může pracovat, sportovat, cestovat, mít děti i hypotéku. Řádně léčený člověk nepředstavuje žádné riziko z hlediska jakýchkoli společenských styků. Jedinou výjimkou je nechráněný sexuální styk s partnerem. Pokud je ale dlouhodobě a správně léčený, tak i zde je riziko podstatně nižší než bez léčby. Zjednodušil se i léčebný režim. Většinou stačí užívat jednou či dvakrát denně tabletu.

Jaký je v současnosti výskyt nákazou virem HIV v České republice – a jak se toto číslo liší od dřívějška?

Počet infikovaných na celém světě narůstá. Od roku 1986 do října 2016 včetně bylo v ČR diagnostikováno celkem 2877 HIV pozitivních jedinců. Před deseti lety to bylo 917 jedinců. Ta čísla ovšem vypovídají i o vývoji léčby. Jelikož se většina nakažených u nás léčí, nedostanou se do poslední fáze nemoci – to znamená do stádia AIDS, kdy umírají. To částečně způsobuje i nárůst těchto čísel.

Naznačuje současný výzkum, že by mohla být tato nemoc v blízké budoucnosti zcela eliminována?

To je sice naše zbožné přání, bohužel zatím ani v klinických studiích nenajdeme léčiva, která by vedla k definitivnímu zničení viru. On není problém virus zničit, ale léčivo nesmí poškodit buňku, ve které se virus nachází. Vývoj léků proti virům je z toho důvodu velmi náročný, neboť hranice mezi terapeutickou a toxickou dávkou je často minimální nebo žádná. Nakonec ale i lék na hepatitidu C se objevil nečekaně a téměř náhodou. Třeba se dočkáme něčeho mimořádného i v tomto případě.