Jedná se o celou skupinu různých chorob, v dalším textu se zaměříme na nejběžnější typ alopecie, androgenní alopecii (AGA), označovanou také jako tzv. „mužská plešatost“. Onemocnění je nejčastější u bělochů (nejméně časté u Eskymáků a Indiánů) a ve skupině 40-ti letých bělochů postihuje více než 50% mužů. 

Řídnutí vlasů

Nad povrchem kůže patrný vlas, je tvořen ve vlasovém folikulu pod povrchem kůže. Každý vlas resp. vlasový folikul prochází stádiem růstu, rozpadu a klidu, kdy vlastně již jen čeká na „vypadnutí“. Hustá kštice je tvořena asi 100 000 vlasových folikulů (blondýni a rusovlasí o něco více). Během života vlasové folikuly postupně zanikají, ve středním věku je za normu považované snížení o 30%.  Aby bylo prořídnutí kosmeticky patrné,  je třeba asi 50% redukce v určité oblasti.

Regresivní metamorfóza vlasového folikulu

Je pro AGA typická - folikul z původně silného, pigmentovaného (terminálního) vlasu postupně tvoří vlas slabší a kratší. To znamená zkrácení růstové fáze vlasu/vlasového folikulu, větší množství vlasů přechází brzy do fáze rozpadu a klidu a následuje zvýšený výpad vlasů. Posléze vlasový folikul produkuje zcela jemné (velusové) typy vlasu až nakonec dojde k úplnému zániku folikulu  a tím k zástavě produkce vlasu. Tento proces bývá postupný a pozvolný.

Muži obvykle nejprve zaznamenají ústup přední vlasové hranice nad čelem s tvorbou „koutů“, posléze řídnutí na temeni. V dalším postupu může dojít ke spojení obou oblastí a ke vzniku „podkovy“ ze zachovalých vlasů kolem hlavy, případně nakonec k úplné plešatosti.

Plešatost nepostihuje jen muže

Často používané označení „mužská plešatost“ je zavádějící, protože stejný proces postihuje také ženy. Klinické projevy jsou ale u žen odlišné. Zde se setkáváme s postupným řídnutím vlasů na horní části hlavy („rozšiřující se pěšinka ve vlasech“), ale přední vlasová hranice zůstává zachována a k úplné plešatosti dochází spíše jen výjimečně. Zřejmě pro tyto rozdíly je onemocnění spojováno převážně s muži. 

Faktory pro rozvoj alopecie

Bohužel u onemocnění hraje roli genetika, nicméně to, že nikdo v rodině dříve touto alopecií netrpěl, chorobu nevylučuje. Dalším faktorem je věk. S rostoucím věkem dochází k fyziologickému úbytku vlasových folikulů. Podmínkou  je  přítomnost androgenů  - mužských pohlavních hormonů. Dalšími faktory, které ovlivňují začátek vzniku obtíží i průběh, jsou např. stresy, zvýšená psychická a fyzická námaha, infekce, užívané léky apod.

Léčba AGA

Pro léčbu AGA u mužů FDA (US Food and Drug Administration) dosud schválila pouze dvě účinné látky:

  • Minoxidil  (dle studií 35 % efektivita) je na androgenech nezávislý stimulátor růstu, má komplexní účinek na vlasový folikul, prodlužuje růstovou fázi a také zlepšuje prokrvení vlasového folikulu. Je volně dostupný pro lokální použití ve 2 % nebo 5 % roztoku. Pro začátek se u mužů doporučuje 5 % koncentrace, k udržení účinku je pak možno přejít na 2 % koncentraci. Efekt je možno hodnotit nejdříve po 3 měsících pravidelné aplikace 1 ml 2 x denně a následná léčba je pak dlouhodobá, protože účinek je pouze dočasný. Po vysazení preparátu se výpad vlasů obnovuje, nicméně léčbu je možno opět nasadit.
     
  • Druhou látkou je finasterid (dle studií 48 % efektivita) pro systémové užití, v tabletách. Finasterid je inhibitor 5-alfa reduktázy II typu a v roce 1992 byl schválen pro léčbu benigní hyperplazie prostaty, v roce 1997 pro léčbu AGA u mužů. Je dostupný pouze na lékařský předpis, obvykle se užívá 1 tableta (1mg) denně, terapie opět musí být dlouhodobá a efekt je dočasný. Vzhledem k zásahu do metabolismu androgenů se u části uživatelů mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou sexuální dysfunkce.  Protože mají obě látky odlišné mechanismy působení, může být přínosné jejich kombinování.

Podpůrná terapie

Kromě těchto dvou látek je vhodná celkově podpůrná terapie (vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny – methionin a cystein) a vyloučení či minimalizace faktorů ovlivňujících začátek resp. průběh onemocnění jako jsou stresy a životní styl obecně. Na trhu je k dispozici celá řada dalších volně dostupných lokálních přípravků obsahující například kofein nebo látky přímo jednotlivými firmami patentované. Na jejich účinnost jsou ale názory odborníků různé a výsledky jsou nejednotné.

Transplantace vlasů

Svoje místo v terapii má také transplantace vlasů. Současné postupy s transplantací mikro štěpů mají často velmi uspokojivý efekt. Ale je třeba si uvědomit, že se jedná o úpravu hustoty a vytvoření přirozeně vypadající vlasové hranice, nikoli o celkové zvýšení množství vlasů a s postupem procesu  může být další chirurgický výkon nutný.

Ačkoli současná medicína disponuje určitými možnostmi léčby, ne vždy se podaří dosáhnout požadovaných výsledků a pokud ano, je tento efekt často jen dočasný. Výpad či ztráta vlasů sice nikoho na životě neohrožuje, ale někdy se jedná o poměrně viditelnou změnu tělesného schématu a to může být spojeno s poklesem sebevědomí, pocity nejistoty a tak do značné míry nepříznivě ovlivňovat celý život.