Rakovina prostaty

Na prvním místě obávaných mužských onemocnění stojí rakovina prostaty, která je v České republice vůbec nejčastějším mužským nádorovým onemocněním. Postihuje většinou muže vyššího věku, není však úplnou vzácností i u jedinců mladších, někdy i pod 50 let. Rakovina prostaty probíhá dlouhou dobu bez jakýchkoliv příznaků. Ty se objevují obvykle až ve chvíli, kdy se nádor rozšíří do dalších orgánů, hlavně kostí. Faktorem, který nás na nádor prostaty může upozornit, je zvýšená hodnota tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi.

Když se podezření potvrdí...

V případě, že urolog zachytí zvýšenou hodnotu PSA, doporučí odběr vzorku tkáně prostaty (tzv. biopsii), která definitivně potvrdí diagnózu. Důležité je, že hodnota PSA bývá vyšší již u nádorů v časném stádiu, kdy jsou ohraničené na prostatu a kdy je ještě vysoká šance na vyléčení. Toho můžeme dosáhnout operační léčbou, nejmoderněji s použitím tzv. operačního robota, nebo ozářením. Mužům, kteří mají zájem pečovat o svůj zdravotní stav proto doporučujeme, aby po dosažení věku 50-55 let zvážili návštěvu urologa a testování na PSA.

Léčba nádorů, které již metastázují

V posledních letech se objevily nové a účinnější léčebné možnosti, včetně nových cytostatik nebo hormonálních léků.

Nádory zachycené v době, kdy již vytvořily metastázy, vyléčit zcela nelze, léčba však může pacientovi prodloužit život. V posledních letech se totiž objevily nové a účinnější léčebné možnosti, včetně nových cytostatik nebo hormonálních léků.

Nádory varlat

Nádory varlat sice nejsou tak časté jako rakovina prostaty, postihují však hlavně mladší jedince, typicky ve věku mezi 25 a 35 roky. Projevují se jako kamenně tvrdé ložisko ve varleti. V případě podezření na nádor je ihned indikován operační výkon spočívající v odstranění varlete. Důvodem spěchu je nesmírně rychlý růst nádoru, proto se snažíme jej odstranit dříve, než dojde k rozšíření na jiné orgány.

Prevence může zachránit život

Nesmírně důležité je, aby pacient přišel k lékaři včas. Mužům doporučujeme, aby si v určitých intervalech, zhruba 6 měsíců, varlata preventivně pohmatem vyšetřili a v případě podezření ihned vyhledali urologa. Nádory varlat je možné díky vysoce účinné chemoterapii vyléčit i v případě velmi pokročilého onemocnění, byť za cenu velmi náročné léčby. Mnozí si asi pamatují případ cyklisty Lance Armstronga.