A muži - ti jsou snadno čitelní! Buď se prokrví a hned se to pozná - pohledem či pohmatem - nebo se neprokrví. Což se rovněž snadno pozná, většinou však k nelibosti zúčastněných stran.

Erektilní selhávání

Jenže kromě pocitů nelibosti a frustrace se jedná o velmi cennou informaci o fungování cévního systému. Zvláště pokud se erektilní selhávání děje opakovaně a často, může to být jedním z prvních příznaků kardiovaskulárního postižení, které se zatím jiným způsoberm neprojevilo. Důkladné preventivní vyšetření těchto funkcí je potom namístě. Mnohým mužům brání stud, aby se s těmito potížemi svěřili a lékařské vyšetření vyhledali, případně začnou panikařit, čímž si psychologicky tuto dysfunkci ještě zhoršují. Sexuální funkce jsou typickým příkladem psychosomatického fungování lidského organismu a těsné propojenosti mechanismů čistě tělesných a mechanismů psychických. Obavy, úzkost a strach vedou ke zúžení cév - zejména těch, které jsou dále od srdce.

Máme-li obavy, úzkost nebo strach zbledneme, máme chladné končetiny, svaly jsou stažené. K dobrému sexuálnímu fungování je však třeba pravého opaku - uvolnění a dokonalého prokrvení. Proto si lidé často pomáhají alkoholem, který může skutečně v malém množství přechodně pomoci. Ve větší dávce naopak nás utlumí.

Potíže s erekcí je možné dnes velmi jednoduše a účinně léčit

Současná medicína nabízí mužům, kteří mají problémy s erektilním selháváním, účinnou a jednoduchou léčbu. Po základním vyšetření kardiovaskulárních funkcí a vyloučení vážnějšího onemocnění tohoto systému lze užít spolehlivou medikaci. Léky se nejčastěji užívají jednorázově, erekce je pak zajištěna na dostatečně dlouhou dobu, aby se mohl uskutečnit pohlavní styk ke spokojenosti obou partnerů nebo pravidelně každý den. Postupně se pak sexuální funkce stabilizují a s nově získanou jistotou se vrací uspokojivý sexuální život v kvalitě a frekvenci poskytující oboustrannou satisfakci. Spokojenost partnerky pak muži přináší výraznou pozitivní zpětnou vazbu posilující jeho apetenci i úspěšné fungování. Cílem moderní medicíny je přece pomoci mužům od potíží s erekcí a umožnit jim vrátit se zpět k přirozenému sexuálnímu životu a spokojenému partnerskému soužití, na jaký byli zvyklí ještě před problémy s erekcí.

S přibývajícím věkem je důležité u obou pohlaví, aby se psychické i fyzické fungování udržovalo pravidelnou a dostatečně častou aktivitou. Podle známého fyziologického pravidla - že funkce a orgány se udržují v dobré kondici tréninkem. U sexuálních funkcí se mnohdy na toto pravidlo zapomíná a lidé se domnívají, že “to musí nějak fungovat samo od sebe”.

Sexuální dysfunkce

U starších osob vidíme často problémy se sexuálními dysfunkcemi poté, co přišli o partnera a delší dobu nebyli sexuálně aktivní. Muži pak jsou často velice překvapeni a zaskočeni, že po takové vynucené přestávce se u nich v nově navázeném vztahu projeví erektilní selhání. U šedesátilého muže pak psychická reakce na takové selhání může vést až k depresivnímu stavu, ve kterém pak postižený muž rychle ztrácí naději na udržení nového vztahu a celkově se zdravotně dekompenzuje. A protože se v tomto věku poměrně často mohou objevovat jiné zdravotní problémy, byť pouze banální, vede to často k jejich zveličení a generalizaci, což ještě posílí sexuální nespokojenost a nefunkčnost.

Zvětšená prostata – bežný problém starších mužů

Kromě poruch erekce se u starších mužů často objevují prostatické obtíže, zejména v období delší vynucené sexuální abstinence. Tyto potíže jsou způsobovány zvětšováním prostaty, tzv. benigní hyperplazií prostaty. Tento příznak se běžně pozvolna dostavuje u většiny starších mužů, je však velice důležité jej pravidelně odborně monitorovat, aby se včas zachytil případný maligní nádorový proces. Přičemž dnes existují léky, které umí při pravidelném užívání zmírnit jak projevy erektilní dysfunkce, tak současně i benigní hyperplazie prostaty. Obnovená erektilní funkce, včetně pravidelné ejakulace, pak pomáhá k udržení těchto příznaků v přijatelných mezích.

Nejlepším lékem na špatný sex je dobrý sex

V sexuologických ordinacích se na uvedené potíže pacientů aktivně dotazujeme a problém zbytečného ostychu je tak překonán. Protože však lidé navštěvují nejčastěji své praktické lékaře (nikoliv sexuology), je velice užitečné, když pacient sám aktivně tyto obtíže lékaři sděluje a preventivní vyšetření, eventuálně léčba, mohou být včas uskutečněny. Udržování sexuálních funkcí a kvalitního sexuálního života je nejen účinnou prevencí zdravotní, ale i vztahovou. Podrobnými šetřeními je jednoznačně prokázáno, že jedinci žijící ve spokojeném a dlouhodobém vztahu jsou v lepším zdravotním stavu, případně zdravotní problémy lépe překonávají, než jedinci, kteří žijí ve vztahu neuspokojivém nebo neuspořádaném, případně žijí sami. Proto se neostýchejte ptejte lékařů na řešení potíží s erekcí či prostatou a žijte znovu kvalitní sexuální život. Vždyť přece - sexualita je základnou uspokojivého vztahu mezi mužem a ženou. Jak jinak by nás vůbec napadlo - žít s úplně cizí osobu - a ještě k tomu opačného pohlaví!