Díky osvětě spojené s možností očkování proti těmto virům snad každý ví, že způsobují třetí nejčastější nádor ženských pohlavních orgánů – zhoubný nádor hrdla děložního. To by sobeckému muži nemuselo ležet na srdci, ale o sebe se bojí i ten nejodvážnější muž. A má proč. HPV infekce je nejčastější pohlavně přenosnou infekcí vůbec s celoživotním rizikem infekce až 70 % s maximem mezi 18. a 25. rokem.

Tajemná zkratka HPV

Od objevení lidského papilomaviru (HPV) v roce 1907 uplynulo více než půl století, než bylo v sedmdesátých letech 20. století prokázáno prof. Zur Hausenem příčinné spojení mezi HPV infekcí a karcinomem hrdla děložního. Později se ukázalo, že přibližně 40 typů těchto virů je příčinou i několika dalších závažných onemocnění a to nejen u žen. Vysoce rizikové typy HPV jsou druhým nejvýznamnějším známým lidským kancerogenem po tabákovém kouři. Způsobují nejen zhoubné nádory (karcinomy) hrdla děložního, pochvy a zevní rodidel, ale také karcinom penisu a velkou část karcinomů řiti, hlavy a krku. Nízkorizikové typy HPV se projevují genitálními bradavicemi a polypy dýchacích cest či hlasivek.

Zavedení vakcinace proti HPV do praxe v roce 2006 přineslo obecné zvýšení zájmu o tuto pohlavně přenosnou infekci.

Očkování

Zavedení vakcinace proti HPV do praxe v roce 2006 přineslo obecné zvýšení zájmu o tuto pohlavně přenosnou infekci. Také muži se začali o HPV zajímat. Někteří ochranitelsky kvůli onemocnění svých partnerek, jiní z obavy před nákazou a jejími důsledky. Očkovací látky jsou k použití od věku 9 let k prevenci: premaligních análních lézí, análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy HPV, bradavic genitálu. Tato indikace je založena na průkazu účinnosti přípravku u mužů ve věku 16 – 26 let a na průkazu imunogenity přípravku u dětí ve věku 9 -15 let a dospívajících.

Náklady na léčbu genitálních bradavic v Anglii jsou považovány za jeden z důvodů změny zvolené vakcíny v plošném očkování proti HPV ve Velké Británii v roce 2012 z bivalentní na kvadrivalentní.

Genitální bradavice (kondylomata, fíčky, genital warts)

Genitální bradavice jsou ve více jak 90 % způsobovány nízkorizikovými HPV typu 6 a 11. Trpí jimi přibližně 1 % populace s mírným trvalým nárůstem. Přestože se jedná o nezhoubné onemocnění, má významný vliv na kvalitu života pacientů díky významné tendenci k opakovaným výsevům. Náklady na léčbu genitálních bradavic v Anglii jsou považovány za jeden z důvodů změny zvolené vakcíny v plošném očkování proti HPV ve Velké Británii v roce 2012 z bivalentní na kvadrivalentní.

Ta stejně jako novější nonavalentní vakcína vykazuje 100 % účinnost proti kondylomatům způsobeným výše uvedenými typy HPV u těch jedinců, kteří infekce zatím nepotkali a 76% účinnost napříč populací. Ukazuje dokonce i schopnost snížit riziko nového výsevu bradavic tedy ovlivnit významně průběh nemoci i osob již infekcí postižených.

Rekurentní respirační papilomatóza (RRP)

Nezhoubné polypy dýchacích cest jsou prakticky v 100% spojovány s infekcí HPV 6 a 11. K přenosu infekce dojde buď z matky na dítě při porodu, nebo po pubertě v souvislosti s rostoucí oblibou orálního sexu. Léčbou volby je chirurgické odstranění, ale riziko opakování je vysoké. Proto i zde doporučují někteří lékaři očkování proti HPV 6 a 11 v prevenci této nemoci či jejího opakování.

Nádory hlavy a krku

V těchto nádorech je sice zastoupení HPV zejména typu 16 již jen asi 20%, ale přesto je očkování proti HPV jedna z mála možných cest primární prevence. Nejčastější jsou nádory hlasivek (25%) a krčních mandlí (10%). Riziko je vyšší u jedinců s vysokým počtem sexuálních partnerů pro vaginální i orální sex. Vysoký počet znamená pro orální sex více jak 6.

Karcinom penisu

Karcinom penisu představuje půl procenta ze všech nádorů v mužské populaci. Má incidenci menší než 1 na 100 000 mužů a z toho 47 % případů je HPV pozitivních. Studie prokázala snížení rizika tohoto nádoru u očkovaných chlapců a mužů o 65 %.

Anální karcinom

Karcinom řiti se vyskytne u přibližně u jednoho jedince z 100 000. V 71 % je spojen s HPV infekcí. Výskyt automaticky neznamená, že by postižený přijímal anální styk, ale ten vzhledem k snadné zranitelnosti sliznice anu při této aktivitě a tím existenci vstupní brány infekce významně zvyšuje riziko. Tak homosexuální muži mají výskyt pětkrát vyšší a ti, jejichž imunita je podlomena infekcí HIV dokonce 45 krát vyšší. Očkování dokáže ochránit před 60 – 90 % těchto případů.

Závěr

Očkování chlapců je od roku 2011 doporučeno v USA ve věku 11-12 let, Austrálie zahájila plošné očkování chlapců od roku 2013, dále je hrazeno v Kanadě, Rakousku a Německu obecně nejen v ochraně před s HPV spojenými onemocněními, ale také k posílení celkové imunity populace a přerušení řetězce infekce. Také v České republice některé pojišťovny přispívají na očkování chlapců.