Vývoj léčby

Vývoj v posledních dvou desetiletích přináší stálé zdokonalování léčby, nové generace všech používaných skupin léků mají méně nežádoucích účinků, pohodlně se užívají, mnohé kombinace účinných složek jsou podávány v jediné tabletě denně.

S uspokojením přijímáme zprávy o zlepšení prognózy infikovaných HIV a téměř normální očekávané délce života léčených.

Omezení infekčnosti

Úspěšně léčení pacienti, u nichž laboratorní testy prokazují, že množství viru v krvi kleslo na ojedinělé viriony, nejsou pro své okolí nebezpeční. Pacientům doporučujeme chráněný sex, ale jsme si vědomi, že riziko přenosu je za určitých okolností velmi nízké. Bohužel si toto méně uvědomuje veřejnost a mnoho zdravotnických pracovníků. Ve většině případů spíše z neznalosti pramení ostych při ošetření až nekompromisní odmítnutí HIV pozitivních pacientů ve zdravotnických zařízeních.

Při dobré informovanosti a rozumném chování HIV pozitivních i HIV negativních může infekce škodit jen málo.

Úspěchy i varování

S uspokojením přijímáme zprávy o zlepšení prognózy infikovaných HIV a téměř normální očekávané délce života léčených. Snížení infekčnosti lidí poctivě užívajících protivirové léky dovoluje rozptýlit obavy sexuálních partnerů HIV pozitivních z nákazy. Úspěchem je také potlačení přenosu HIV z infikované matky na dítě. Naopak nelze nevidět narůstající počty infikovaných HIV u nás. V době, kdy ve většině vyspělých zemí jsou počty nakažených stabilní, přibývá v České republice každoročně okolo 250 nových HIV pozitivních.

Lék, který by nemoc zcela vyléčil, nebo vakcína, která by zabezpečila spolehlivou ochranu před infekcí, vědci hledají. Do té doby si musíme zvyknout na skutečnost, že infekce HIV existuje, že HIV pozitivní žijí mezi námi, ale při dobré informovanosti a rozumném chování HIV pozitivních i HIV negativních může škodit jen málo.

Příběh Lukáše, který je HIV pozitivní

Co se ve Vašem životě změnilo po vyslechnutí diagnózy?

Po vyslechnutí diagnózy se můj život změnil od základu. Člověka po takovémto sdělení většinou napadne, jak dlouho bude ještě žít. Následně si uvědomí, že tímto život nekončí, zjistí, že HIV se dá léčit a vlastně s tím může žít normální život. Já jsem si po sdělení začal více sám sebe vážit. Změnil jsem zaměstnání, kdy jsem začal pracovat v České společnosti AIDS pomoc a tím pomáhat ostatním, kteří se ocitli na stejném místě jako já.

Jak na Vás reaguje okolí a jak si myslíte, že by mělo reagovat?

Mé blízké okolí na toto reagovalo relativně dobře, vzhledem k tomu, že jim toto téma nebylo cizí, ale v širším okolí jsem se setkal s řadou negativních reakcí, kdy se lidé bezdůvodně báli, že se mohou nakazit. Bohužel i v dnešní době mezi lidmi koluje spousta mýtů o způsobu přenosu, z čehož pak vznikají bezdůvodné obavy a tím i vyčleňování HIV pozitivních ze společnosti.

Která běžná činnost je pro Vás nejtěžší? (např. najít si lékaře, práci apod.)

Obecně je pro HIV pozitivního velmi těžké najít lékaře, a to zejména zubaře. Spousta lékařů se HIV bojí, a to i přes to, že pro ně by měl být potenciálně nebezpečný každý pacient, protože o své nákaze nejen virem HIV nemusí spousta lidí vědět, kdežto HIV pozitivní to lékaři musí sdělit a ten si dá v tu chvíli větší pozor. V zaměstnání se HIV status sdělovat nemusí, ale i přes to jsem se setkal s lidmi, kde se jejich zaměstnavatel nějakým způsobem o jejich diagnóze dozvěděl, a ne v jednom případě to skončilo bezdůvodnou ztrátou zaměstnání.

Dokázal jste se začlenit zpět do běžného života?

Do běžného života jsem se začlenil relativně dobře. To, že jsem HIV pozitivní, nikterak netajím a těch, kterým to vadí, v mém životě příliš nezůstalo. Ne každý ale tyto situace zvládá a pak se v mnoha případech začíná stranit.

Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří přijdou do styku s pacientem HIV+?

HIV pozitivní je člověk jako každý jiný. To že je HIV pozitivní je jen jeho věc. Pokud s ním nechcete mít nechráněný styk, není se čeho bát. HIV je sice velkým strašákem, ale běžným kontaktem je nemožné se nakazit. Je dobré si o tématu HIV nejprve vyhledat pár informací, než člověka odsoudíte. Můžete totiž zjistit, že i přes naši diagnózu jsme lidé, jako všichni ostatní.