Tato onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin návštěvy ženy v ordinaci gynekologa. Příčinou je anatomická stavba, kdy přes pochvu, děložní dutinu a vejcovody dochází ke komunikaci břišní dutiny se zevním prostředím. Svoji roli hrají rovněž přirozené funkce pohlavních orgánů, tj. menstruace, pohlavní styk, porod či šestinedělí.

Svoji roli hrají rovněž přirozené funkce pohlavních orgánů, tj. menstruace, pohlavní styk, porod či šestinedělí.

Škodící přenosné mikroorganismy
Nejdůležitějšími mikroorganismy přenosnými pohlavním stykem, které vyvolávají pánevní infekce, jsou Chlamydie, Neisserie, dále virové infekce – Herpes simplex virus či lidské papilomaviry, ale i kvasinková či parazitární infekce. Gynekologické záněty jsou ve většině případů způsobeny kombinací několika různých bakteriálních, virových či parazitárních druhů.

Nejzávažnější trvalé následky gynekologických zánětů jsou neurčité bolesti v podbřišku způsobené srůsty v dutině břišní, které mohou způsobovat bolesti při pohlavním styku, dále bolestivou menstruaci.

Následky gynekologických zánětů
Nejzávažnější trvalé následky gynekologických zánětů jsou neurčité bolesti v podbřišku způsobené srůsty v dutině břišní, které mohou způsobovat bolesti při pohlavním styku, dále bolestivou menstruaci. Důležité jsou rovněž poruchy plodnosti popřípadě vznik mimoděložního těhotenství. Je zřejmá souvislost gynekologických zánětů a sexuálně přenosných infekcí. Je nezbytné, aby ženy byly řádně poučeny o nebezpečí a prevenci těchto chorob, naopak by mělo být zájmem každé ženy dbát o své zdraví.

Co je to zánět?
Zánět je vlastně obrana organismu proti infekčnímu agens (bakterie). Stupeň obranné reakce závisí nejen na patogenitě mikroorganismu, ale i na obranyschopnosti napadeného organismu. Dle lokalizace můžeme toto onemocnění rozdělit na záněty zevních a vnitřních rodidel. Pro záněty vejcovodů, vaječníků, dělohy, děložních vazů a pánevní pobřišnice se používá název hluboký pánevní zánět. Je to nejzávažnější forma, která, pokud není adekvátně léčena, může vést k závažným trvalým následkům.

Chronickým zánětem označujeme dlouhodobě probíhající procesy, které nevykazují výrazné klinické příznaky, nebo se jedná o následky po nedoléčeném zánětu akutním.

Akutní zánět
Zánět může probíhat ve formě akutní nebo chronické. Akutní forma onemocnění většinou náhle začíná, má výrazné klinické příznaky a vyžaduje poměrně rychlé léčení. V mnoha případech tato léčba musí probíhat za hospitalizace. Léky, většinou antibiotika se podávají v nitrožilní formě. Později lze přejít na jinou, obvykle tabletovou formu.

Chronický zánět
Chronickým zánětem označujeme dlouhodobě probíhající procesy, které nevykazují výrazné klinické příznaky, nebo se jedná o následky po nedoléčeném zánětu akutním. Ženy si v takových případech stěžují na přetrvávající  obtíže. V některých případech mohou být potíže i lokalizované mimo pohlavní orgány. Příčina může být diagnostikována i operačně, většinou laparoskopicky. Operace, uvolnění srůstů či odstranění ireparabilně poškozených struktur může přispět k vyřešení či zmírnění potíží.  

Vzestup výskytu zánětlivých onemocnění sebou přináší nejen četné medicínské, ale i ekonomické a sociální problémy. Postižené ženy své onemocnění někdy tají nebo mu nevěnují patřičnou pozornost. Nevhodný a často laický postup může vést k chronickým či recidivujícím obtížím. Rychlé stanovení správné diagnózy je základem optimální léčby řešícím nejen vlastní onemocnění a riziko jeho šíření, ale i nebezpečí vzniku trvalých následků a s tím souvisejícím psychosociálním strádáním.