„Člověk je osobně zodpovědný za všechno ve svém životě, jakmile si uvědomí, že je osobně zodpovědný za všechno ve svém životě.“
Bruce H. Lipton

Povaha tohoto onemocnění vyžaduje péči širokého interprofesního týmu (lékař, fyzioterapeut, psychoterapeut, zdravotní sestra, urolog, ergoterapeut, sociální pracovník a další), kterou je třeba zahájit co nejdříve – ideálně ihned po stanovení diagnózy. Zcela zásadní roli v tomto týmu hraje SÁM PACIENT, který nesmí být jen pasivním členem. Aktivní, dobře informovaný pacient může významně ovlivnit nejen kvalitu svého života, ale i průběh nemoci. Především nově diagnostikovaní pacienti by kromě farmakoterapie, která je základem léčby, měli od počátku pracovat na své fyzické a psychické kondici, včetně kognitivních funkcí. Obecně by lidé s RS měli být podporováni, aby pokračovali ve svých dosavadních činnostech (pracovních, volnočasových), samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Komplexní rehabilitace, jejíž součástí je především fyzioterapie, psychoterapie a kognitivní trénink, má jednoznačně pozitivní vliv na průběh nemoci.

Pohybová aktivita

Pohybové aktivity by měl pacient vždy zkonzultovat se svým lékařem a fyzioterapeutem, protože průběh nemoci je u každého velmi rozdílný. Neexistují žádná jednotná rehabilitační doporučení a pro každého pacienta je třeba „ušít program na míru“. Komplexní rehabilitace, jejíž součástí je především fyzioterapie, psychoterapie a kognitivní trénink, má jednoznačně pozitivní vliv na průběh nemoci. Přesto není samozřejmou součástí péče o pacienty s RS a dosud není v ČR systémově řešená. Bohužel také neexistuje žádná databáze odborníků pracujících s těmito pacienty. Proto vznikl spolek MSrehab, z.s. (www.msrehab.cz), jehož cílem je vytvoření informační a kontaktní základny pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, psychoterapeuty a odborníky na sociální poradenství, kteří pečují o pacienty s RS.