Do skupiny idiopatických střevních zánětů řadíme ulcerózní kolitidu a Crohnovu chorobu.

Jejich roční výskyt je cca 5-7x nižší než výskyt zhoubných novotvarů tlustého střeva. Jedná se o choroby, které byly rozpoznány až v průběhu dvacátého století a dosud se nepodařilo zcela objasnit jejich příčinu. Je však zřejmé, že změny v životním stylu v úpravách pokrmů a také v uchovávání potravin, současně s omezením fyzické aktivity, se na rozvoji těchto zánětů podílí velmi významně. Jde o nemoci postihující mladé lidi, nejčastěji diagnostikované mezi patnáctým až třicátým rokem věku, které nejsou definitivně vyléčitelné. Terapie těchto chorob je dlouhodobá, kombinovaná a často celoživotní. Cílem léčby je navození a udržení klidové, bezpříznakové fáze nemoci. Výběr medikamentózní léčby závisí na řadě faktorů, jako je lokalizace zánětu na trávicím traktu, zánětlivá aktivita a přítomnost komplikací.

U většiny pacientů podání biologické léčby vede ke zlepšení stavu. Problémem je velká finanční nákladnost léčby, postupná ztráta odpovědi na podávanou léčbu a u některých nemocných také nežádoucí projevy této terapie.

Nová cílená léčba

Vedle starších léčiv, jako jsou antibiotika, kortikoidy a aminosalicyláty, se v posledních letech využívají protilátky, imunoglobuliny, jež jsou namířeny proti přesně definovaným působkům nebo buněčným receptorům. Protilátky nejsou syntetizovány chemicky, ale jsou vytvářeny živými buněčnými liniemi, a proto dostala tato léčba označení jako biologická terapie. Jedná se o nejsilněji a velmi rychle působící protizánětlivou léčbu, která však, podobně jako starší léčiva, nedovede střevní zánět definitivně vyléčit. U většiny pacientů podání biologické léčby vede ke zlepšení stavu. Problémem je velká finanční nákladnost léčby, postupná ztráta odpovědi na podávanou léčbu a u některých nemocných také nežádoucí projevy této terapie. Dostupnost biologické léčby pro nemocné se střevními záněty se v posledních dvou letech v ČR významně zlepšila, v porovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku patříme k absolutní špičce společně s Maďarskem. V současné době je u nás léčeno přes 4 000 nemocných Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, což je několikanásobně více než v mnohem větším a lidnatějším Polsku, kde nemoc představuje cca 8-10 % všech nemocných se střevními záněty.

Centra pro biologickou léčbu střevních zánětů

Nákladnou terapii podávají gastroneterologická pracoviště, která získala status Centra pro biologickou léčbu střevních zánětů se speciálním úhradovým dodatkem s plátci zdravotní péče. Síť těchto center představuje 26 pracovišť pokrývajících celé území ČR. V následujících letech se bude tato sít pracovišť nepochybně zvětšovat. Odborná gastroenterologická společnost ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví ČR se snaží postupně zvyšovat dostupnost této moderní léčby pro všechny potřebné pacienty tak, aby její včasné podávání ovlivnilo průběh nemoci a zabránilo vzniku případných komplikací. 

Spoluautor článku:

Prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; je 1. místopředsedou České gastroenterologické společnosti JEP, předsedou Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti a primářem Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě.