V posledních několika měsících až letech jsme svědky každodenních zpráv o špatném stavu veřejných rozpočtů v České republice. Zvláště pak v oblasti zdravotnictví. Finanční prostředky vybrané na pojistném jsou tradičně nižší, než jsou celkové náklady za poskytnutou zdravotní péči.

Díky novým lékům pacienti mohou vést relativně normální život, nemusí tak často navštěvovat lékaře nebo pobývat v nemocnici.

Náklady rostou

Ty přitom nezadržitelně rostou každý rok. Důvod je prostý a patrný již při zběžném pohledu na statistiky, demografické i zdravotnické. Na jednu stranu populace stárne, na straně druhé máme stále více chronických pacientů, kteří potřebují dlouhodobou lékařskou péči, často i po celý život. Stále méně zdravých lidí tak musí financovat léčbu starších a nemocných spoluobčanů. Z právě napsaného je zřejmé, že ani sebelepší systémové změny do budoucna nezaručí finanční stabilitu zdravotnického sektoru. Prozatím se situaci daří držet pod kontrolou především díky inovativní léčbě, která zásadně snižuje náklady na péči o nemocné. Díky novým lékům pacienti mohou vést relativně normální život, nemusí tak často navštěvovat lékaře nebo pobývat v nemocnici. Díky inovacím posledních desetiletí dnes lékaři zároveň řadu nemocí dokáží odhalit v časných stádiích, kdy je jejich léčba účinnější, snazší a méně nákladná.

Výzkum

I přes všechny benefity, které farmaceutický výzkum a vývoj přináší, stále platí, že jde o finančně velice náročnou činnost. Vývoj jednoho léku stojí desítky miliard korun a z tisíců kandidátských sloučenin se skrze mnohaletý proces klinického testování k pacientovi dostane třeba jen jediná. Proto je nutné do výzkumu a vývoje nových léčiv zapojit také akademické instituce a veřejné instituce. Úspěšným příkladem takovéto spolupráce je iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) – výsledek spolupráce Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a Evropské unie. Společný projekt public-private partnershipu ukazuje cestu, jak do inovační oblasti vtáhnout celou řadu dalších subjektů, které nemají dostatek prostředků, ale mohou mít nápady.

Český vědecký tým

Ten je určen především na boj proti zvyšující se odolnosti původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům. Čerpat je mohou výzkumné instituce, univerzity i soukromý sektor. Přestože země střední a východní Evropy v minulých výzvách participovaly spíše výjimečně, České republice se před dvěma lety podařilo zabodovat. Český vědecký tým se stal členem rozsáhlého konsorcia a účastní se na miliardovém projektu v oblasti zánětlivých chorob. Pevně věřím, že tento úspěch nebyl poslední.