V ČR je výskyt nízký, zhruba 0,2 % populace má pozitivní anti-HCV protilátky. Většina infikovaných lidí však o infekci vůbec neví, a tak často představuje diagnóza HCV infekce velké překvapení. V povědomí většiny je to choroba, která se přenáší pouze nitrožilní aplikací drog, ale není tomu tak. Mnoho nemocných v ČR se nakazilo dávno před objevem viru, aniž by kdy drogy užívali, velmi často například infikovanou krevní transfuzí. Virus hepatitidy C byl objeven teprve v roce 1989. O rok později se podařilo identifikovat protilátky a dosáhnout tak možnosti zjištění viru v krvi, teprve v roce 1992 bylo zavedeno rutinní testování dárců krve.

Co je hepatitida C a jaké jsou její příznaky?

Virová hepatitida C je zánětlivé onemocnění jater, při jehož dlouhém trvání může vzniknout až cirhóza, tzv. tvrdnutí jater. Výraz „žloutenka C“ bychom používat neměli, neboť žluté zbarvení očí a kůže, které se opravdu nazývá „žloutenkou“, je u této infekce velmi vzácné, a to i v akutní fázi. HCV infekce i ve své chronické fázi obvykle probíhá zcela bez příznaků, a proto je diagnóza nezřídka stanovena z krve při vyšetření z jiného důvodu (preventivní prohlídka, předoperační vyšetření). Infekce se může poprvé projevit až v období pokročilé cirhózy jater.

Jak se hepatitida C přenáší a jak se může člověk nakazit virem hepatitidy C?

HCV se přenáší především přímým kontaktem s infikovanoukrví či krevními deriváty. Jiné způsoby přenosu jsou méně významné (při pohlavním styku a přenos z matky na dítě při porodu). Infikovat virem hepatitidy C jste se mohli, pokud:

  • jste si aplikovali do žíly drogy a sdíleli s ostatními jehly, stříkačky a jiné pomůcky
  • máte tetování, piercing, anebo jste podstoupili akupunkturu za nesterilních podmínek
  • jste dostali krevní transfuzi či jiné krevní produkty před rokem 1992
  • jste nevědomky používali osobní potřeby (nůžky, pomůcky k manikúře, zubní kartáček) osoby s hepatitidou C
  • jste pracovali ve zdravotnictví a byli jste v častém kontaktu s krví při práci
  • vaše matka měla hepatitidu C v době porodu (infikuje se jen 3-5 % takto narozených dětí )
  • jste měli rizikové sexuální chování s osobou infikovanou HCV

Kdo by se měl dát testovat na hepatitidu C?

Test na přítomnost hepatitidy C by měl být proveden u všech, kteří si uvědomují některý z rizikových faktorů nákazy. Vyšetřeni by měli být rovněž ti, kteří mají zvýšenou aktivitu jaterních enzymů (tzv. „jaterní testy“, zejména ALT). Pozor ale, až 25 % pacientů s hepatitidou C má ALT trvale normální! 

Základem léčby je injekčně podávaný lék, nespecificky zvyšující imunitní odpověď pacienta, čímž dochází k eliminaci viru z organismu. Injekce se aplikuje podkožně předplněným perem, aplikace je jednoduchá a zvládne ji pacient sám doma.

Dá se hepatitida C účinně léčit?

Ano, pokud víme o možném riziku infekce, už se nemusíme bát nechat se vyšetřit, hepatitida C je dnes dobře léčitelnou nemocí. Cílem léčby HCV infekce je úplné odstranění viru z organismu, které vede k zastavení jaterního poškození. Pokud se pacient s „céčkem“ vyléčí, již není pro své okolí infekční a nikdo se od něj nemůže nakazit. Jedinou památkou prodělané infekce je přetrvávající pozitivita anti-HCV protilátek. V současné době je léčba hepatitidy C (a genotypu 1, který je u nás nejčastější) v ČR postavena na kombinaci léků působících stimulaci imunitního systému spolu s léky, které blokují množení viru, z nich je vždy jeden ze skupiny tzv. přímo působících antivirotik. Základem léčby je injekčně podávaný lék, nespecificky zvyšující imunitní odpověď pacienta, čímž dochází k eliminaci viru z organismu. Injekce se aplikuje podkožně předplněným perem, aplikace je jednoduchá a zvládne ji pacient sám doma. Tolerance léčby není ideální, většina pacientů má po aplikaci injekce chřipkové příznaky, časté jsou i poruchy nálady či chudokrevnost, ale většina potíží je po několika prvních injekcích již snesitelná. Tzv. přímo působící antivirotika, která přímo brání množení viru zásahem do jeho rozmnožovacího cyklu, byla zavedena do praxe teprve před několika lety. Antivirotika, která byla pro genotyp 1 zavedena jako první, byla postupně nahrazena další generací s lepší účinností i tolerancí. Došlo i ke zkrácení léčby. Pro pacienty, kteří v minulosti již byli léčeni neúspěšně nebo mají již pokročilou cirhózu jater, je nyní k dispozici celá řada nových léků. Kombinací dvou a více mechanismů účinku různých účinných látek s minimem nežádoucích účinků lze dosáhnout téměř 100 % účinnosti léčby. Tato nová léčba je však v ČR dostupná pouze pro pacienty, kteří dosud zavedenými léčebnými postupy být léčeni nemohou.

Mohu se dát proti HCV očkovat?

V současnosti není dostupné účinné očkování. Vývoj vakcíny je pro velkou variabilitu viru hepatitidy C problematický. Proto se v prevenci onemocnění uplatňují především zásady zabraňující přenosu infekce. Důležité je také odhalit co nejvíce nemocných, kteří o infekci nevědí, a představují tak zdroj infekce pro své okolí. Pokud i vy patříte do některé z rizikových skupin, požádejte svého lékaře o test na hepatitidu C.