Není pochyb, že sexuální zneužití znamená obrovský zásah do osobnosti člověka a vede k duševním, tělesným, a někdy i duchovním poruchám (Röhr, Zneužití: léčba následků sexuálního či emočního násilí). Trvalé následky často způsobuje dlouhodobé mlčení, ke kterému je oběť donucena pachatelem, mnohdy pod výhrůžkou rozpadu rodiny, ublížení např. matce nebo naopak příslibem určitých výhod.

Nedůvěra a nepochopení

Řada dětí, která se se sexuálním zneužíváním někomu svěřila, se setkává s nedůvěrou a nepochopením. Tím se jejich trauma ještě prohlubuje a přenáší do dospělosti. Významnou roli v tomto případě hraje matka dítěte (pokud není přímo zneuživatelkou). Na základě mnohaletých zkušeností psychoterapeutky PhDr. Bc. Jiřiny Dolanské Ph.D. matky o sexuálním zneužívání svých dětí často vědí, ale málokdy je řeší. Partnerský vztah s mužem je pro ně natolik důležitý, že mu obětují i své dcery. Tím se na sexuálním zneužívání podílejí. Některé matky bývají zneužívání i osobně přítomny. Důvodem je falešná hodnota, kterou je pro matku muž a protože si neváží samy sebe, nevidí hodnotu ani ve svých dcerách. To vše na úkor předpokládaného mateřského chování.

Mezi nejčastější psychické následky u dospělých osob se zkušeností sexuálního zneužívání
v dětství patří posttraumatická stresová porucha. Projevuje se např. pocity úzkosti, strachu, smutku, výbuchy emocí, poruchami spánku, flashbacky nebo ztrátou smyslu života, která může vést, a někdy i vede, k pokusům o sebevraždu až smrti oběti.

Popření traumatu

Oběť si v období zneužívání vytvoří takové obranné mechanismy, které jí pomohou přežít sexuální násilí. Je to především disociace (prožitým traumatem se organizmus dostává do šoku, odděluje se od reality a tento stav trvá i poté, co trauma pomine), velmi často popření či vytěsnění traumatu z vědomí, v dětském věku se objevuje regrese. V případě, že dítěti není poskytnuta odborná péče, tyto obranné mechanismy zůstávají do dospělosti, byť nebezpečí sexuálního zneužívání pominulo. Tím působí problémy v běžném životě. U dospělých obětí se často objevují také poruchy příjmu potravy, nejrůznější závislosti, sebepoškozování, deprese, promiskuitní chování nebo naopak odpor k sexu, nízké sebehodnocení apod.

Následky sexuálního zneužívání

Následky sexuálního zneužívání v dětství negativně ovlivňují také tělesné zdraví oběti. Psychosomatické problémy jsou většinou na nevědomé úrovni. Sexuální zneužívání rozkládá sociální prostředí oběti. Mnohé dospělé oběti se stávají ve vztahu s partnerem submisivními, před násilným partnerem nedokážou ochránit sebe ani své děti nebo naopak děti mít odmítají, někdy dochází k tzv. transgeneračnímu přenosu (zneužívaný zneužívá), často mají zaměstnání, které neodpovídá jejich znalostem
a schopnostem, nezřídka mají finanční problémy apod.

Žít s následky traumatu způsobeného sexuálním zneužíváním v dětství je pro oběť velmi vyčerpávající. S traumatem je však možné se vyrovnat. Pomoc poskytuje Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, www.centrumelektra.cz.