Klientka, stará paní, se dostavila do bezplatné právní poradny Centrum Centra sociálních služeb Praha, v ul. Politických vězňů 8, v Praze 1. Byla velmi rozrušena a nesouvisle vykládala o tom, že se na stará kolena stala bezdomovcem a že si něco udělá. Strašně se za rodinnou situaci styděla, tajila to před svými známými i přítelkyněmi. Dcera ji vyhazovala z domu a svou agresi stále stupňovala. Matku, která jí před lety darovala dům, nyní vyhazovala na ulici. Seniorka se hodně dlouho odhodlávala, kam se má s problémem obrátit o pomoc.

Bezplatná právní poradna

V pražských novinách si přečetla článek o bezplatné právní poradně Centrum, kde mohou lidem pomoci právnickou konzultací. Nakonec překonala stud a velký stres a bez objednání se dostavila do poradny Centrum. Právnička se z ní snažila získat informace, jak k situaci došlo. Paní neustále opakovala, že se velmi stydí, že tak dopadla, nakonec uvedla, že před lety darovala svůj rodinný domek dceři a ona ji odtud nyní vyhazuje. Stará paní zažívala ve svém rodném domě peklo – neustálé nadávky a omezování pohybu v domě. Dcera matce vypínala střídavě elektřinu a vodu, nepouštěla ji do koupelny, paní si musela ručně přepírat své prádlo v umyvadle ve své malé kuchyňce. Na zahradě se nesměla objevit, protože hned slyšela křik a vyhrůžky. Právnička seniorku vyzvala, aby přinesla na příští konzultaci darovací smlouvu, což následně seniorka učinila. V tomto případě se naštěstí ukázalo, že v darovací smlouvě bylo vyčerpávajícím způsobem ve prospěch staré paní vloženo věcné břemeno, které jí až do její smrti dávalo právo bezplatně užívat bytovou jednotku v přízemí domu včetně příslušných přístupů, části půdy a sklepa a neomezeného užívání zahrady. Právnička seniorce vysvětlila, co to znamená, - klientka měla ve smlouvě garantována všechna práva na užívání konkrétně vymezených částí domu i zahrady. Poradila jí oficiálně napsat dceři dopis, že zná svoje práva, a ocitovat důležité partie z darovací smlouvy. Stará paní však takový postup nakonec odmítla, protože se v takovém rozhádaném prostředí, kde ze strany dcery cítila jen nepřátelství, již necítila dobře. Proto jsem jí poradila, ať dceři nabídne svoje „vyplacení z věcného břemene“ a za získané peníze si koupí malý byt.

Dobrý konec

Po nějakém čase klientka poradnu opět navštívila, tentokrát přímo rozzářená s tím, že již bydlí v garsoniéře v městské části, kde bydlela jako dítě, a že se paradoxně vztahy s dcerou velice urovnaly, protože i ta byla s „vyplacením věcného břemene“ spokojena.

Tento příběh má šťastný konec. Seniorka se s dcerou nakonec dohodla a výsledek byl pro obě akceptovatelný. Nebývá to však vždycky tak. Mnozí klienti z řad seniorů jsou přesvědčeni, že když darují svůj byt, dům, chatu svým dětem nebo vnukům ještě za svého života, zavážou si obdarovaného tak, že se o ně postará i při zhoršeném zdravotním stavu a nechá je „z vděku“ dožít v domácím prostředí. Bývají zaskočeni, když tomu tak není. Jediná rada v takových případech, kdy uvažují o darování financí nebo majetku svým blízkým, aby se přišli předem poradit právě do poradny Centrum.

Pro mnohé má právník nakonec jedinou možnost pomoci – informuje je o možnosti podat si žádost o umístění do domova pro seniory nebo do domu s pečovatelskou službou.

Právní pomoc

Právnička je může upozornit na to, co všechno je třeba dát do darovací smlouvy, aby právo na užívání určitých částí domu a zahrady bylo skutečně vymahatelné. Nebo je spíše nabádá, aby předání majetku, financí řešila v závěti a tedy po své smrti. Jestliže se dostaví senior s tím, že před lety daroval, v darovací smlouvě nemyslel na věcné břemeno, ale nyní by chtěl svého „nevychovaného“ potomka potrestat tím, že si dar vezme zpět, tak tam šanci na uspokojivý výsledek pro klienta-seniora většinou právník nevidí. Pro mnohé má právník nakonec jedinou možnost pomoci – informuje je o možnosti podat si žádost o umístění do domova pro seniory nebo do domu s pečovatelskou službou. Čím rychleji se přesun podaří, tím větší šance je, že si senior zachová alespoň poslední zbytky duševního zdraví. Zkušenost z Právní poradny Centrum je v tomto směru jednoznačná: soudit se o navrácení daru je cesta svízelná, dlouhodobá, která seniory připravuje o psychickou sílu, sebevědomí a radost ze života.