Pan Aleš využívá služeb Job klubu (JK) již několik let. První informace o možnosti využívat této služby dostal v poradně Kontakt, kterou navštívil v souvislosti s řešením své nepříznivé sociální situace.

Souhrn nepříznivých životních událostí jako byla ztráta bytu z důvodu exekucí, propuštění z práce a zhoršení fyzického stavu, odstartoval dlouhodobé psychické potíže klienta.

Náročné životní situace

Souhrn nepříznivých životních událostí jako byla ztráta bytu z důvodu exekucí, propuštění z práce a zhoršení fyzického stavu, odstartoval dlouhodobé psychické potíže klienta. Kvůli pocitům ohrožení své osoby, nedůvěře vůči ostatním, nesoustředěnosti a odtažitosti měl klient velké problémy při spolubydlení, při komunikaci s úřady i se zaměstnavateli při vyhledávání práce. Po většinu času, kdy pan Aleš docházel do JK, byl evidován na ÚP a pobíral dávky hmotné nouze. Bohužel z důvodu velkých dluhů mu tyto dávky nestačily pro uspokojení všech životních potřeb. Situace byla pro klienta velice náročná, jeho fyzický a hlavně psychický stav se postupně zhoršoval. Pracovníci JK doporučovali klientovi své psychické potíže řešit s odborníkem a též klientovi předali kontakty na příslušná zařízení.

Bohužel i přes to, že klient lékaře navštívil, neměl pak dostatek peněz na potřebné léky. A tak se jeho stav často měnil právě v závislosti na tom, zda-li peníze na medikaci měl, či ne. Další doporučení, které v Job klubu pan Aleš dostal, bylo ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem zažádat o invalidní důchod vzhledem k tomu, že jeho zdravotní potíže byly dlouhodobějšího rázu a hodně ho omezovaly. Tomu se však pan Aleš dlouhou dobu bránil. Nadále docházel do Job klubu a odpovídal na pracovní nabídky.

Tlak a nejistota

Velký tlak a nejistota, ve kterém se klient dlouhodobě nacházel, vyústil v jeho hospitalizaci. Až na základě této události si klient zažádal o invalidní důchod. Byl mu přiznán 3. stupeň invalidity. Po hospitalizaci se klient do JK znovu dostavil. Pomoc odborníků byla na panu Alešovi znát. I on sám uznal, že nyní není schopen do práce nastoupit. Že potřebuje nějaký čas na zotavenou.

V průběhu docházení pana Aleše do Job klubu mu byla poskytnuta především intenzivní podpora v řešení jeho existenčních problémů. Klient se v poradně cítil bezpečně i při zhoršeném psychickém stavu. Důležité pro něj bylo jeho přijetí ze strany pracovníků poradny a možnost konzultovat svou aktuální situaci a dostat potřebné informace o tom, jaké další možnosti řešení problémů může využít. Neméně důležité bylo pro klienta i počítačové zázemí poradny a možnost využít pevné linky v rámci odpovídání na pracovní nabídky. V tu dobu si klient kvůli nedostatku financí nemohl dovolit telefon ani počítač s internetem. Návštěvy JK a využívání technického zázemí byla pro pana Aleše jediná možnost, jak si práci aktivně hledat.

Zlepšení stavu klienta

V současné době klient poradnu Job klub stále navštěvuje. Chce mít přehled o aktuálních nabídkách práce, aby se připravil na chvíli, kdy se bude moci opět do pracovního procesu zapojit. Zásadně však přehodnotil své možnosti pracovního uplatnění a případné přijetí pracovní nabídky chce nyní vždy konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient se v současné době zaměřil především na svůj zdravotní stav a na řešení dluhových problémů.