TABU A STIGMA

Na kampani spolupracují


Je to vidět a přesto je to tabu. Je to obezita!
Centra léčby spasticity pomohou pacientům i jejich lékařům

Každý člověk s autismem je jiný

Sociální tabu a stigmataO autismu, resp. poruchách autistického spektra (PAS), se v poslední době hovoří určitě více, než tomu bylo v minulosti. Ve společnosti však stále přetrvává o autismu spousta mýtů, které ztěžují už tak nelehkou situaci samotným lidem s touto diagnózou i jejich blízkým, kteří se na jejich výchově a vzdělávání podílejí.

Každý člověk s autismem je jiný

Kazuistika – sexuální násilí

Příběhy a kazuistikySexuální násilí jako součást domácího násilí bývá poměrně běžné. Velmi často si ani samotné oběti neuvědomují, že jsou vystaveny sexuálnímu násilí.

Kazuistika – sexuální násilí

Moje dítě má problém. Přiznat si to bývá často nejtěžší

Sociální tabu a stigmataVíce než dvacet let pomáhá organizace Lata ohroženým dětem a mládeži i jejich rodinám. Problémy ve škole, šikana, nízká sebedůvěra, drogy i nefunkční zázemí v rodině. Důvody, proč klienti Latu vyhledají, jsou různé, dvě věci se ale nemění: Způsob, jakým Lata pomáhá a fakt, že jeden z nejtěžších kroků na dlouhé cestě k nápravě je úplně ten první.

Moje dítě má problém. Přiznat si to bývá často nejtěžší